In een clubhuis is het meestal goed toeven. Maar zoals in elke club gelden ook hier een aantal regels. 


Lecterotica.club biedt iedereen de gelegenheid om verhalen te plaatsen, te lezen en van reacties te voorzien. Voor al deze mensen willen wij de club toegankelijk maken en houden. Daarvoor hanteren wij een aantal uitgangspunten.

Vrijheid van interactie

Eenieder is vrij om hier te plaatsen, lezen, reageren. Maar iedereen is ook vrij om dat niet te doen, of om maar van een deel van die mogelijkheden gebruik te maken. Plaatsen is niet verplicht, lezen is niet verplicht en reageren is niet verplicht. Bijdragen en reacties worden natuurlijk wel zeer gewaardeerd.

Vrijheid van meningsuiting

Het is niet altijd een duidelijke scheidslijn, de lijn tussen vrijheid van meningsuiting en hufterschap. Hoe dan ook, je bent vrij je mening te uiten en dat mag op pittige wijze. Je bent niet vrij om andere leden te sarren, hinderen en kwetsen, aangezien dat haaks staat op het laagdrempelige karakter van de site dat wij voor ogen hebben.

De kunst van het reageren

Het geven en ontvangen van feedback is één van de zaken die door lecterotica worden gestimuleerd. Feedback werkt het best als deze overdacht en onderbouwd is. Aan de andere kant, als je enkel op zoek bent naar bewondering, is dit mogelijk niet de juiste plek voor jou.

Kwaliteit, kwantiteit en balans

Voor een gezonde club is balans van belang. Om door te gaan op de metafoor van het clubhuis, we willen voorkomen dat we een elitair clubje worden. Dat betekent dat we niet willen dat het aanbod wordt geregeerd door een beperkt aantal 'uitstekende' schrijvers, maar ook dat we voor beginnende schrijvers, of schrijvers met op het oog minder talent, een warm en toegankelijk platform willen zijn.


 Voorwaarden en afspraken 


 1. Auteurs kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook. Desgewenst kunnen wij onder verhalen een link plaatsen naar de eigen website/blog van de auteur.
 2. Verhalen dienen te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: in goed Nederlands geschreven en met consequent gebruik van (verleden/tegenwoordige) tijden en perspectief (ik/jij/hij vorm), gebruik van tekstblokken (alinea's), interpunctie (leestekens) en aanhalingstekens in de dialogen.
 3. De redactie behoudt zich het recht voor om verhalen die hier niet aan voldoen, en waar correctie en redigeren teveel tijd zou vergen, niet te plaatsen.
 4. De verhalen blijven eigendom van de auteur, het auteursrecht blijft bij de auteur berusten.
 5. Met inachtneming van punt 4, blijven eenmaal geplaatste verhalen geplaatst. Ook in het geval dat de auteur besluit om zijn/haar registratie op te zeggen.
 6. Het staat de auteur vrij om zijn/haar verhalen elders ook te plaatsen. Wij zullen dat niet doen.
 7. Door het verhaal te plaatsen of in te sturen verklaart de auteur dat hij/zij het verhaal geschreven heeft.
 8. De auteur gaat ermee akkoord dat de redactie van lecterotica.club het verhaal op stijl en grammatica controleert en, waar nodig voor de leesbaarheid, wijzigingen aanbrengt. Vanzelfsprekend laten wij daarbij de inhoud van het verhaal ongemoeid.
  Relatief korte vervolgdelen mogen door de redactie worden samengevoegd. Relatief lange verhalen worden mogelijk in delen opgesplitst.
 9. Op lecterotica.club worden GEEN illegale zaken, discriminerende teksten of verhalen met kinderporno, extreme verkrachting, extreem geweld, dood of mensonterende handelingen geplaatst.
 10. Wij accepteren verhalen met seks tussen bloedverwanten | seks met dieren | met verkrachting of ontvoering. Mits deze verhalen getuigen van enige goede smaak en niet te heftig zijn, Dit ter beoordeling van de redactie.
 11. De verhalen die onder punt 10 vallen plaatsen wij in een afgeschermde omgeving; de TaboeZone. D.w.z dat gasten en algemene leden er geen toegang toe hebben. Toegang hebben uitsluitend leden die deze optie hebben aangezet bij de registratie.
 12. Verhalen van minder dan 1000 woorden worden in de categorie "Korte verhalen" geplaatst. Er wordt geen onderscheid gemaakt in thema's en daarom plaatsen wij hier in principe GEEN verhalen met seks tussen bloedverwanten | seks met dieren | met verkrachting of ontvoering. De redactie kan eventueel besluiten om die verhalen wel te plaatsen in de aangewezen categorie binnen de Taboezone.
 13. Met inachtneming van punt 9, 10 en 12 is het binnen zekere grenzen toegestaan om te schrijven over seksuele handelingen met/door personen jonger dan 18 jaar (tieners!). De minimum leeftijd is 16 jaar, mits niet te heftig.
 14. Iedere gelijkenis met de werkelijkheid dient op louter toeval te berusten. Gebruik dus geen inhoud die naar bestaande personen (óók geen BN'ers) of bestaande situaties verwijst (kan verwijzen).
 15. De redactie van lecterotica.club verwijdert verhalen (en eventuele reacties daarop) indien er sprake is van verhalen als onder punt 9 en 14 zonder opgave van redenen. Hetzelfde geldt als verhalen niet voldoen aan het gestelde onder punt 10 t/m 13
 16. Reacties geven: Voor schrijvers is het enorm stimulerend om feedback te krijgen op hun verhalen. Mits die feedback opbouwend is en/of een gefundeerde persoonlijke mening vertegenwoordigt. Persoonlijke aanvallen op de auteur, onnodig platte opmerkingen, opvoedkundige teksten aan het adres van anderen, ongefundeerde kreten en zinloos verbaal geweld worden door de redactie zonder pardon (en zonder opgave van redenen!) verwijderd.

 17. Indien blijkt dat een verhaal en/of afbeelding onterecht op lecterotica.club is geplaatst (plagiaat, andere auteursnaam etc.) meldt dat dan s.v.p. aan lecterotica.club. Een simpele mail volstaat. Indien de claim terecht is verwijderen wij uiteraard het verhaal c.q. afbeelding.

 18. Om voldoende variatie te waarborgen m.b.t. het aanbod van schrijvers, categorieën en/of inhoud, kan de redactie ervoor kiezen een frequentie te hanteren van minimaal 1 à 2 weken tussen de publicaties van ingezonden verhalen of vervolgdelen.
 19. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de lecterotica.club.